Tin tức - thông báo

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN KHOA/BỘ MÔN/SINH VIÊN,

* SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT LƯU Ý: TIẾT VẬT LÝ CHIỀU THỨ 3 (15.12.2020): tiết Tự học, sinh viên không học tập trung tại giảng đường.

 

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG THI TỪ NGÀY 14.12.2020 ĐẾN 19.12.2020 - KHỐI YCQ - RHM - DƯỢC 

  TUẦN HỌC Tuần 11
  GIỜ HỌC 14/12-19/12
THỨ
HAI
  14/12/2020
BUỔI SÁNG  
BUỔI SÁNG  
   
BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ NC (N3) YHCT - P.1 (Khu B)
BUỔI CHIỀU  
THỨ
BA
  15/12/2020
BUỔI SÁNG  
BUỔI SÁNG  
   
BUỔI CHIỀU  TRẢ NỢ NC (N3) DDATTP - P. Thực hành BM (khu B) 
BUỔI CHIỀU  
THỨ
  16/12/2020
BUỔI SÁNG  
BUỔI SÁNG  
   
BUỔI CHIỀU  TRẢ NỢ NC (N3) NGOẠI NGỮ  P. máy 603 
BUỔI CHIỀU  
THỨ
NĂM
  17/12/2020
BUỔI SÁNG  
BUỔI SÁNG  
   
BUỔI CHIỀU  TRẢ NỢ NC (N3) NỘI 3&4 - Phòng máy 603 
BUỔI CHIỀU  
THỨ
SÁU
  18/12/2020
BUỔI SÁNG  
BUỔI SÁNG  
   
BUỔI CHIỀU  
BUỔI CHIỀU  
THỨ
BẢY
  19/12/2020
BUỔI SÁNG  THI ĐIỀU TRỊ NGOẠI 1 (Y6) - P.407-408-507-508-602-603
BUỔI SÁNG  
BUỔI CHIỀU  THI LÃO KHOA (Y4) - P.407-408-507-508-602-603
BUỔI CHIỀU