Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết

    Xác nhận văn bằng, chứng chỉ vui lòng liên hệ:
    - Phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 8) đối với Văn bằng, chứng chỉ hệ đại học.
    - Phòng Sau đại học đối với Văn bằng hệ sau đại học.
    - Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đối với các chứng chỉ, chứng nhận đào tạo liên tục.
    Địa chỉ: Số 2, Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TpHCM.