Tin tức - thông báo

Xem lịch học

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN KHOA/BỘ MÔN VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP,
 
*** SÁNG THỨ BẢY (ngày 26.12.2020) THI LẦN 1 ĐIỀU TRỊ NGOẠI 2 (Y6)
     Thi lúc: 07g30, phòng cách ly: 407-408-507-508-602 và phòng máy 603.
 
*** CHIỀU THỨ BẢY (ngày 26.12.2020) THI LẦN 1 HÓA SINH LÂM SÀNG (Y3)-TÍN CHỈ
     Thi lúc: 13g30, phòng cách ly: 407-408-507-508-602 và phòng máy 603.
 
*** SÁNG THỨ 7 (ngày 26.12.2020)  - LỚP:Y3ABCD+DƯỢC3  
     TIẾT BÙ GIỜ SINH LÝ BỆNH (07g30 đến 11g30).
      Hình thức học: dạy trực tuyến qua MS.Teams.
 
*** SÁNG THỨ 6 (ngày 08.01.2021) - LỚP: RHM2018   
     THI LẦN 1 học phần HÓA SINH, Sáng 07g30, tại phòng máy 603.