Tin tức - thông báo

Xem lịch học

 

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN KHOA/BỘ MÔN VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP,
 
*** CHIỀU THỨ BA (ngày 19.01.2021) THI GIỮA KỲ VẬT LÝ (Lớp: Y1ABCD + DUOC)
     Thi lúc: 13g30, phòng thi : 407-408-507-508-602 .
*** CHIỀU THỨ NĂM (ngày 28.01.2021) THI GIỮA KỲ HÓA ĐẠI CƯƠNG (Lớp: Y1ABCD + RHM1 +DUOC1)
     Thi lúc: 13g30, phòng thi : 407-408-507-508-602 .
 
*** SÁNG THỨ NĂM (ngày 07.01.2021) THI GIỮA KỲ HÓA SINH (Lớp: Y2AB)
     Thi lúc: 07g30, phòng thi : 407-408-507-508-602 .
*** CHIỀU THỨ NĂM (ngày 07.01.2021) THI GIỮA KỲ HÓA SINH (Lớp: Y2CD+DƯỢC)
     Thi lúc: 13g30, phòng thi : 407-408-507-508-602 .
*** SÁNG THỨ BA (ngày 26.01.2021) THI GIỮA KỲ PHÔI (Lớp: Y2ABCD)
     Thi lúc: 07g30, phòng thi : 407-408-507-508-602 .
 
Kế hoạch chia ca thi cụ thể bộ môn sẽ sớm thông báo đến Ban cán sự các lớp.