Tin tức - thông báo

Xem lịch

Xem danh sách học lại Vật lý y sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN KHOA/BỘ MÔN VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP,
 
*** SÁNG THỨ BẢY (ngày 23.01.2021) THI LẦN 1 NHI (Y6)
     Thi lúc: 07g30, phòng cách ly: 602 và phòng máy 603.
 
*** CHIỀU THỨ BẢY (ngày 23.01.2021) THI LẦN 1 NỘI 1&2 (Y3)
     Thi lúc: 13g30, phòng cách ly: 407-408-507-508-602 và phòng máy 603.
 
Kế hoạch chia ca thi cụ thể bộ môn sẽ sớm thông báo đến Ban cán sự các lớp.
 
*** Đối với sinh viên học lại môn Vật lý y sinh: thi giữa kỳ vào Chiều ngày 19.01.2021.
     Thời gian tập trung: lúc 14g15 để thi tại phòng 602.
     Sinh viên học lại môn Vật lý: đến P. 204 (Văn phòng bộ môn) để xem danh sách số thứ tự thi.
     Nếu sinh viên có thắc mắc về danh sách học lại môn Vật lý y sinh: liên hệ qua email: qldt_ycq@pnt.edu.vn. Hạn chót: sáng ngày 18.01.2021.
 
*** Thông báo này dành cho sinh viên năm thứ nhất: Tuần sau, sẽ có các buổi kiểm tra giữa kỳ vào Sáng thứ 2 (18.01), Sáng và Chiều thứ 4 (20.01), Sáng thứ 5 (21.01). Sinh viên thuộc các đối tượng sau có thể tham gia thi hoặc thi bổ sung:
a. Vắng có phép trong các đợt thi chính thức của nhóm.
b. Lớp Dược (Nhóm 1, nhóm 2).
***********************
Chúc các em thi tốt!