Tin tức - thông báo

Xem lịch học

Xem danh sách học lại môn Phôi thai học

Xem danh sách học lại môn Hóa đại cương

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN KHOA/BỘ MÔN VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP,
 
*** SÁNG THỨ TƯ (ngày 27.01.2021) THI LẦN 1 GIẢI PHẪU 1 (Y2)
     Thi lúc: 07g30, phòng cách ly: 602 và phòng máy 603.
 
*** SÁNG THỨ BẢY (ngày 30.01.2021) THI LẦN 1 SẢN (Y6)
     Thi lúc: 07g30, phòng cách ly: 407-408-507-508-602 và phòng máy 603.
 
*** CHIỀU THỨ BẢY (ngày 30.01.2021) THI LẦN 1 DƯỢC LÝ 1 (Y3)
     Thi lúc: 13g30, phòng cách ly: 602 và phòng máy 603.

 

*** LỚP RHM2: CHIỀU THỨ 5 (ngày 04.02.2021) THI LẠI LẦN 2 HÓA SINH.
     Thi lúc: 13g30, tại giảng đường khu A2.
       Bộ môn sẽ thông báo kế hoạch thi cụ thể đến các lớp.
 
 
A. Bộ môn Mô phôi Di truyền thông báo đến sinh viên học lại,
 
Danh sách chia phòng, ca thi file đính kèm
 
Ca 1 có mặt tại phòng 602 lúc 7h40
Ca 2 có mặt tại phòng 602 lúc 8h45 (nếu đến sớm hơn không lên lầu 4-5-6)
----------------------
Mẫu giấy làm bài 40 câu, thời gian làm bài 25 phút (xem file đính kèm)
Nhớ mang bút chì 2b, cục tẩy, bút bi xanh  
Phải mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ có ảnh, không để điện thoại trong người, để trong giỏ phải tắt nguồn
----------------------
Danh sách các bài thi giữa kỳ (giảng viên đã có nhắc trên lớp ngày học bài Sự hình thành hệ tiết niệu)

STT Tên bài giảng
1 Bài mở đầu
2 Sự thụ tinh
3 Hỗ trợ sinh sản
4 Sự làm tổ
5 Sự phát triển của phôi
6 Đa thai, dị dạng (phần 1)
7 Sự hình thành hệ Tiết niệu
B. DANH SÁCH HỌC LẠI MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG (Năm 1).
Kế hoạch chia ca thi cụ thể sẽ sớm được Bộ môn thông báo đến lớp.